WPN

In 2009 is de Nederlandse postmarkt volledig geliberaliseerd. Naast TNT kunnen bedrijven kunnen nu alle post, dus ook de post die minder dan vijftig gram weegt verspreiden. De meeste van deze bedrijven hebben zich verenigd in Werkgeversvereniging Postverspreiders Nederland (WPN). WPN zet zich in voor de belangen van deze bedrijven en de branche, en is vertegenwoordiger van deze bedrijven bij het aangaan van arbeidsvoorwaardenregelingen (cao-onderhandelingen).  WPN weet wat er speelt, werkt aan de branche-identiteit en stimuleert de ontwikkeling van branchetrots. Ook in Den Haag is WPN gesprekspartner namens de postbranche. WPN informeert haar leden over de ontwikkelingen in de branche, zoals het laatste cao-nieuws, en adviseert hen op het gebied van juridische en personele kwesties.